miercuri, 14 martie 2018

NOI CONCERTE ALE CENACLULUI LUMINĂ LINĂ!

25 MARTIE
 LA LOAMNEȘ
Duminică 25 Martie 2018, va aveal loc un alt important spectacol al Cenaclului Lumină Lină în localitatea Loamneș. Concertul va începe la ora 17 și va avea loc în SALA CĂMINULUI CULTURAL.
ALTE CONCERTE:

29 MARTIE- FĂGĂRAȘ CASA DE CULUTRĂ ORA 18

21 APRILIE - RUPEA CASA DE CULUTRĂ ORA 18

10 MAI-CIOCENI-PLOIEȘTI


19 MAI BRAȘOV -BISERICA BUNA VESTIRE (la Părintele Comșulea)

marți, 13 martie 2018

CU SULFETUL ALĂTURI DE DOMNUL LUCA VASILE

   Pe domnul Luca Vasile l-am cunoscut pe la începuturile cenaclului. Împreună cu un grup de oameni de cultură din Sighișoara am realizat o întâlnire de cântec și poezie sub semnul
Cenaclului Lumină Lină. Apoi drumurile ni s-au despărțit din binecuvântate motive, până când, peste șase ani, dânsul m-a căutat din nou și a fost sufletului unui mare concert desfășurat la Sighișoara. Așa am început să reluăm colaborarea și prietenia, domnia sa devenind unul din oamenii cei mai activi ai cenaclului de acum.

  Recent, să fi fost pe la sfârșitul lui decembrie, mi-a povestit că trecea prin grele încercări, soția fiind tot mai bolnavă, fapt care m-a determinat să-i ofer câteva sfaturi duhovnicești, de natură să-l întărească sufletește. Deși, domnia sa s-a dovedit un om fidel cenaclului, știind însă că trece prin ceasuri grele, am încercat să-l protejez de anumite drumuri mai istovitoare alături de cenacliști, spre a-i da răgazul necesar pentru a-și îngriji soția.

Dar iată că inevitabilul s-a produs și săptămâna trecută domnul Vasile a trebuit să primească realitatea morții soției, durere grea care, orice am spune, nu poate fi mângâiată prin niciun fel de cuvinte. Deși, nu am ajuns la înmormântare, programul în post fiind unul deosebit de încărcat, am organizat deplasarea unei delegații la slujba de prohodire, formată din câțiva colegi. Pe această cale le mulțumesc Părintelui Alexandru, lui Nelu Ivan, lui Romică, lui Mihai și Mihaelei Tecar care au format grupul ce a fost prezent sâmbăta trecută la înmormântare. Și alături de aceștia am fost și eu cu tot sufletul meu, ca să nu mai vorbesc de Părintele Doru Gheaja, cel care s-a implicat puternic emoțional în solidaritatea momentului. 

  Acum, la câteva zile de la prohodire, vreau să subliniez faptul suntem la fel de aproape de domnul Luca, pe care îl rugăm să se întărească și să revină cât mai repede în fața publicului cenaclului. Este un moment care poate fi trecut doar cu rugăciunea, dar și cu afirmarea veritabilalelor sale calități de scriitor, pe scenele unde cenaclul se pregătește să evolueze. Urmează concerte ample, la Făgăraș, la Rupea, în Brașov, în Cioceni-Prahova și ne dorim realizarea unei stări de spirit speciale și pline de dinamism național. Pentru aceasta avem nevoie de oameni puternici și activi, așa cum este domnul Luca, gata de jertfă și cu inima bătând puternic pentru poporul român. 
  La ceas de cumpănă, așa cum este momentul acesta în viața domniei sale, în numele colegilor din Cenaclul Lumină Lină, ne exprimăm încă o dată prietenia noastră și îi trimitem o rază de speranță creștinească, mai ales că prin Iisus Hristos moartea nu este decât un ”Paște” sau o trecere spre veșnicie. Cu Dumnezeu înainte!

luni, 12 martie 2018

Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia

Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului – Împăratul Leon Armeanul, (813 – 820) nu a respectat hotărârile Sinodului VII ecumenic de la Niceea, ci a pornit din nou lupta împotriva icoanelor. În această perioadă, ierarhii care au luptat împotriva iconoclasmului au fost trimişi în exil. Printre aceştia s-a numărat şi Patriarhul Nichifor care a fost exilat în insula Proconis, şi care a trecut la cele veşnice la 2 iunie 828, după 13 ani de exil. În secolul al IX-lea, binecredincioşii împăraţi Teodora şi Mihail, împreună cu cei mai de seamă monahi ai timpului au hotărât restabilirea cultului icoanelor, l-au alungat pe patriarhul Ioan şi l-au ales şi rânduit ca patriarh pe Metodie. După patru ani, patriarhul Metodie a cerut împăraţilor să aducă la Constantinopol moaştele Sfântului Nichifor, care fusese îngropat în Biserica „Sfântul Teodor“ de pe acea insulă. Moaştele au fost întâmpinate de împărat, senatori şi mulţi credincioşi cu lumânări aprinse, iar apoi au fost aşezate în Biserica Sfinţilor Apostoli, la data de 13 martie. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sf. Mc. Hristina din Persia.

joi, 8 martie 2018

CENACLUL LA FĂGĂRAȘ!

Imagini pentru CASA DE CULTURĂ DIN FĂGĂRAŞImagini pentru CASA DE CULTURĂ DIN FĂGĂRAŞCENACLUL LUMINĂ LINĂ ORGANIZEAZĂ ÎN ZIUA DE JOI 29 MARTIE LA CASA DE CULTURĂ DIN FĂGĂRAȘ PRIMUL SPECTACOL RELIGIOS-ARTISTIC-CULTURAL ȘI NAȚIONAL CU TEMA:
100 DE ANI DE LA UNIRE!
Totodată va avea loc și lansarea oficială a DVD-ULUI ”Cenaclul Lumină Lină în concert la Sighișoara!”
Spectacolul va începe la ora 18

Sinaxar 9 martie - † Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia

Aceşti patruzeci de Mucenici au trăit pe vremea crudului împărat Liciniu (308-324), toţi fiind din părţile Capadociei, şi toţi din aceeaşi ceată de ostaşi creştini, bărbaţi viteji şi vrednici în războaie, iar conducătorul oştirii lor era Agricola, om păgân şi rău din fire, iar locul slujbei lor ostăşeşti era cetatea Sevastia, din Armenia. Deci, aflând Agricola de credinţa lor creştină, a dat poruncă să fie aduşi în faţa lui şi le-a spus: ,,Cum v-aţi arătat ascultători către mai-marii voştri în războaie, aşa să ascultaţi şi acum porunca împăratului, aducând jertfă zeilor”. La acest îndemn, Chirion, căpetenia celor patruzeci, a răspuns: ,,Cum am luptat şi am biruit pe vrăjmaşi pentru împăratul pământesc, tot aşa voim să luptăm şi pentru Împăratul ceresc, împotriva vrăjmaşilor Lui”. Pentru acest răspuns au fost închişi în temniţă, să se răzgândească. Dar ei n-au încetat a se ruga fierbinte lui Hristos, să-i întărească pentru mărturisirea cea adevărată. Drept aceea, toate amăgirile, toate făgăduinţele şi toate ameninţările nu i-au clintit în credinţa lor. Deci, venind în Sevastia un mare conducător de oaste, anume Lisie, acesta le-a poruncit din nou să aducă jertfă zeilor. Cu aceeaşi nestrămutată credinţă, ostaşii creştini s-au împotrivit. Înfuriat peste fire, căpetenia a poruncit să fie dezbrăcaţi şi siliţi să intre într-un lac aproape îngheţat, pentru că era iarnă, iar pe maluri au pus păzitori, ca nimeni din ei să nu fugă. Şi, iată, unul din ostaşi, nemaiputând îndura gerul, a primit să aducă jertfa ce i se cerea; dar, ieşind din apa îngheţată şi intrând în baia caldă, anume pregătită, acesta a murit îndată, în vreme ce Mucenicii, după o noapte întreagă petrecută în iezerul îngheţat, erau încă vii şi se rugau. Atunci s-au arătat patruzeci de cununi strălucitoare peste capetele lor, însă una stătea în văzduh, deoarece fusese pregătită pentru cel ce se lepădase. Văzând aceasta, temnicerul Aglaie a mărturisit cu glas tare: ,,Şi eu sunt creştin”, şi a sărit în apa cea îngheţată, făcându-se părtaş muceniceştilor pătimiri şi întregind ceata celor patruzeci, în locul celui ce se lepădase de Hristos. Au fost, apoi, scoşi din apă şi li s-au sfărâmat gleznele cu ciocane grele şi, fiind arşi de vii, au primit cununa Mucenicilor. Iar numele lor sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Iraclie, Smaragd, Evnoic, Valent, Vivian, Claudiu, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdichie, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Caius, Leontie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton şi Aglaie. Iar moaştele lor, câte au rămas din foc, au fost înmormântate la Sevastia, apoi s-au împărţit în toată lumea creştină. O parte din ele se găseşte la Mănăstirea Antim din Bucureşti, ca şi la alte sfinte locaşuri din ţara noastră.

ÎNCĂ O REALIZARE ÎN DREPTUL ACTIVITĂȚII CENACLULUI: DVD-UL

COSMIN RUS. 
-Iată un nou prilej de bucurie în viața Cenaclului Lumină Lină, editarea unui extraordinar DVD...
-Părintele Cătălin:
- Este o mare onoare, la fel cum în anul 2017 am beneficiat de trei înregistrări a spectacolelor noastre de câtre Televiziunea Trinitas. Ceva incredibil, mai ales că noi am plecat de jos și am muncit ca să ajungem la acest moment.
Să te înregistreze de trei ori într-un singur an o televiziune, ba mai mult acum să-ți tipărească și un DVD mie mi se pare de domeniul fantasticului. Pentru că, deși avem și noi valoare, totuși este un pas mare ca o telviziune din România să vină la Iași, la Sibiu și la Sighișoara, cu toată aparatura, cu oameni, cu aprobările de rigoare și acum să-ți editeze 2000 de exemplare cu concertul tău. 
Cosmin:
- Și eu zi că este aproape neverosimil...
Părintele:
-Acum, evident că pentru un om care știe cât de greu se procură  sau se organizează un concert, sau se aduce un singur spectator la un astfel de moment, în condițiile actuale din România unde există o concurență ucigașă și zeci de mii de artiști, dacă avem onestitate, atunci să facem cruce mare de mulțumire că am ajuns aici... Pe noi ne-a ocrotit Pronia divină. Repet, însă având și valori deosebite în componență. Dar cenaclul a avut un manegeriat inteligent și uite așa nu am dus lipsă de concerte, de spectatori, de combustibil și de atâtea alte satisfacții personale.
Cosmin:
-De ce e important să rămânem onești?
Părintele:
-Pentru că succesul te trufește. Mândria îți dă presentimentul că nimeni nu mai este ca și tine, că fără tine nu există”astăzi”, că poți mereu să faci ceea ce vrei... Ori cenaclul este o formă de luptă cu tine însuți. În cenaclul nostru rămân doar caracterele tari, oamenii smeriți, care nu cântă pentru glorie.
Cosmin:
-Sau din plăcere?
Părintele:
- Nu neapărat. Eu cred că trebuie să fie și o anumită plăcere. Nu poți cânta fără plăcere, clar... Dar dacă începi să te crezi artist, vedetă, om mai înzestrat decât alții nu e bine... Vorbeam cu Ștefan Hrușcă și îmi povestea că acum regretă, peste ani, plecarea la un moment dat din Cenaclul Flacăra. La un moment dat, există o sete de a schimba ceva. Noi oamenii vrem să credem că viața noastră poate fi și altceva decât ceea ce se întâmplă în fiecare zi. Și atunci avem impresia că ceva nou ne ”împrospătează”. Ori tocmai ”vechiul” îți după rădăcini, identitate, discernământ. precum într-o familie, nu te poți plictisi de o nevastă pentru că sunt alte ”posibilități” sau ”oferte” mai rafinate... Chiar mai ”blazată” și ”repetativă” viața e mult mai frumoasă... Așa spunea și Hrușcă, că la un moment dat a existat ”tentația” noului, dar astăzi tot cântecele ”vechi” au rezonanță. Acelea scrise în cenaclu, cu oboseală, cu Păunescu alături, cu publicul unic al cenaclului... 
Cosmin:
- Revenim la DVD? Să recunoaștem că vă bucurați cel mai mult, oftați cel mai mult după acest cenaclu și parcă vă simt  mai entuziast?
Părintele:
-Pentru mine cenaclul nu este doar un sector de activitate, ci viață. Iar acum că am editat un DVD este extraordinar. Doriți să fiu mai reținut? ? Sau să încep să fac pe interesantul spunând că coperta este prea vișinie? Sau că nu mi-am auzit prea bine glasul la televizor, cum spunea cineva... Hai să ne mai smerim, să ne punem toți prietenii cenaclului în genunchi și să facem o rugăciune de mulțumire că am ajuns aici. dacă facem asta înseamnă că am înțeles care este rostul acestui cenaclu. 
Cosmin:
-Scopul său a fost misionar?
Părintele:
- Și a rămas chiar dacă ne-am văzut la televizor. Iar, dacă Dumnezeu ne-a dat și un DVD, poate drept bonus la eforturile noastre, atunci să îi mulțumim Domnului. Așa să ne audă pe toți. Să-i zicem așa: ”Doamne, mi-ai dat șansa să cânt unor oameni. Mi-ai dat sănătate și ceva glas. M-ai trimis între oile tale cuvântătoare să le aduc darul meu... de fapt darul Tău!” Așa că e timpul bucuriei... 
Cosmin:
-Eu unul sunt un străin, nu sunt membru al cenaclului dar simt o fericire... Acest DVD îmi spune ceva... Și o să postez la toți prietenii și o să le spun să vadă ce ați realizat... 
Părintele:
- Dacă ”străinului” nu-i este greu să își prezinte prietenii atunci este bine. ”Străin”- este un fel de a zice. De fapt nu ești străin deloc. Ești chiar un ”familist” adevărat din marea familie a cenaclului. Bucuriile sunt la comun și acum avem parte de o mare bucurie. Avem DVD! 
La final vreau să mulțumesc din suflet tuturor colegilor mei, care ”învechiți” de ani de zile în Cenaclu au dovedit tărie și caracter de a rămâne alături de mine la marile bătălii ale vieții. Lor le sunt recunoscător și le promit aceeași prietenie veșnică.
(dialog radiofonic transcris pe blog)

miercuri, 7 martie 2018

Sinaxar - Sf. Ier. Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei

Sfântul Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei – Provenea dintr-o familie bogată. Părinţii săi l-au trimis la Constantinopol pentru a studia, aici împrietenindu-se cu Tarasie, secretarul împărătesei Irina (780-802) şi cu Mihail, viitorul episcop al Sinadelor. Tarasie a ajuns patriarh. Mihail şi Teofilact au intrat într-o mănăstire de pe ţărmul Mării Negre. Patriarhul Tarasie l-a hirotonit pe Teofilact episcop al Nicomidiei, iar pe Mihail episcop al Sinadelor. Când la conducerea Bizanţului a venit Leon Armeanul (813-820) au început luptele împotriva cinstirii icoanelor. Marii ierarhi ai bisericii de atunci, în frunte cu patriarhul Nichifor, urmaşul lui Tarasie, printre care şi Teofliact al Nicomidiei s-au dus la împărat cu rugămintea de a înceta tulburarea apărută în Biserică, având în vedere că cinstirea sfintelor icoane a fost hotărâtă de Sinodul VII Ecumenic, de la Niceea, în anul 787. Împăratul nu a ascultat sfaturile înţelepte ale ierarhilor, ci a luat chiar aspre hotărâri împotriva lor. Patriarhul Nichifor a fost exilat în insula Tasos, Mihail al Sinadelor, în Evdochiada. Teofilact a fost exilat în Strovila, un oraş lângă mare. Acolo a mai petrecut timp de 30 de ani, după care a trecut cu pace la Domnul. Trupul lui a fost dus în Nicomidia, în timpul împărătesei Teodora (842-867) şi îngropat cu cinstea cuvenită.

marți, 6 martie 2018

Cu Ștefan Hrușcă la o poveste despre Cenaclul Lumină Lină...


La orele amiezii nu aveam de unde să  știu că ziua de 6 Martie 2018 va deveni una istorică
pentru mine.Fix la ora 14 primesc telefon de la Părintele Doru Gheaja: ”Hai la Alba Iulia. Este concert cu Ștefan Hrușcă. Vino să-l cunoști, își fac rost de invitație și hai cu Mihai și dacă mai vine cineva...” Il sun pe Nelu Ivan care mă convinge: ”Mergeți Părinte. Eu am repetiții, dar dumneavoastră odată ajungeți de pe autostradă....” Zis și făcut. La ora 17.30, cu MCV-ul Cenaclul Lumina Lină pornesc la drum....
Ora 18 45. Suntem la Casa de Cultură Alba Iulia. Cobor în culise. Trei personaje imense în fața mea. Trei monștrii sacrii ai Cenaclului Flacăra: părintele Doru Gheaja, Ștefan Hrușcă și Vali Șerban. Parcă nu îmi vine să cred... Fac cunoștință cu Hrușcă. Încep să vorbesc de acel concert din 3 decembrie 1983 cu fulgi mari de nea... Ștefan Hrușcă surâde și vorbește: A, ați fost acolo? Doamne cum mai ningea. Acolo am lansat cântecul ”Un vis de iarnă”. Acum sunt aici cu ”Fostele iubiri” titlul concertului, dar toată lumea mă asimilează cu zăpada și colindul. Unde e Hrușcă  trebuie să fie și nisoare.... Noroc că a nins în martie”- surâde marele folkist și îi simt vocea plină de duioșie...
Părintele Doru îi oferă un dar „din partea casei”. Iar Hrușcă se bucură nespus. ”Mă schimb acum , facem concertul cam o oră și patruzeci de minute, apoi vă invit să mai stăm la o poveste. Chiar aici.  Ne ridicăm și plecăm spre sală.
În Casa de Culturăvreo 300 de oameni. Pe scenă tobe, orgă, mcirofoane și  spectacolul poate începe. Primul cântec, evident ”Fostele iubri”. Apoi ”Ochi tăi” și piesele vechi sau noi se leagă într-un ritm sensibil. Ștefan Hrușcă e deosebit. Calm, sensibil și plin de cuvinte frumoase. Cântă, apoi vorbește, cântă frumos din nou... ”Ruga pentru părinți” și mărturisirea sa curată. ”Dacă nu era acest cântec, eu rămâneam un profesor din Borșa. Norocul nostru a  fost Adrian Păunescu și Cenaclul...” Urmează Clopotul Reîntregirii... Lumea cântă frumos ca la cenaclul Lumină Lină. Lipsește doar animația și ridicatul în picioare... Sau poate că lipsește de fapt Adrian Păunescu...
Concertul se încheie exact după  1h, 40 minute. Superb”
21.00
Ștefan Hrușcă ne invită să coborâm jos. Îmi dă în mână patru cești de ceai. Și apoi ne cere scuze: ”Două minute și vin... dau numai niște autografe...
21.15
Stăm la o cană de ceai cu cel mai sensibil autor de cântece folk. Părintele Doru Gheaja dă tonul amintirilor. Vali Șerban ascultă fascinat. Ștefan Hrușcă este emoționat la maxim. Vorbim de Cenaclul Lumină Lină. Hrușcă ne spune: ”ce faceți voi este deosebit. Uite o să le scriu colegilor un cuvânt pe CD. Să mergeți înainte.” Părintele Doru plusează: Hai și voi lângă noi”...
Curg amintirile despre Adrian Păunescu. Ștefan concluzionează: ”În sfârșit Adrian Păunescu începe să fie recunoscut. Ca și Eminescu, la câțiva ani de la moarte, el a devenit sacru. Așa va fi și cu Adrian Păunescu. Pentru noi el a fost totul. Ne-a pus în lumină. Părintele Doru intervine: ”Orice cenaclu a re nevoie de un astfel de om...” Iar Hrușcă aprobă spunând că ” Nici Socaciu nu era Socaciu, nici Șeicaru nu era Șeicaru, la fel nici Alifantis fără Adrian Păunescu...” Apoi se vorbește cu elogiu de Episcopul Emilian Birdaș, de scrierea marilor cântece patriotice, de colindele  care se cântau sub Ceaușescu, de copilul Dumitrean Cătălin care asista entuziast la marile concerte de la Sibiu și Alba Iulia, de cenzură, de iubire, de bucurie și de Dumnezeu...
22.00 Ne despărțim cu fotografie. Ne  îmbrățișăm ca niște frați și ne binecuvântăm drumurile. Iar gândurile noastre sunt liniștite. Ștefan Hrușcă ne zâmbește cu drag. Și ne promitem grabnică revedere. În fapt totul a fost o minune și un lucru atât de firesc. Paradoxurile care fac frumoasă viață...
Părintele Cătălin  luni, 5 martie 2018

Sinaxar - Sf. 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci


1. Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea – Aceşti sfinţi mucenici au fost căpitani în armata împăratului Teofil al Bizanţului (829-842) care originar din oraşul Amoreea (Frigia). Atunci când agarenii au năvălit asupra oraşului Amoreea, împăratul Teofil l-a apărat cu toată vitejia. Acest oraş nu ar fi fost cucerit dacă grecul Vatidis nu ar fi fost un trădător. Răzbunarea agarenilor a fost cruntă, având în vedere că anterior împăratul Teofil cucerise oraşul Sozopetra unde se născuse Amirmumn, conducătorul agarenilor. Şapte ani de zile au fost închişi în temniţă şi supuşi supliciilor cei 42 de căpitani, de către agareni în încercare lor de a-i face să renunţe la credinţa creştină şi să treacă la mahomedanism. În cele din urmă sfinţii 42 de mucenici au slăvit pe Dumnezeu prin moarte martirică, fiind trecuţi prin sabie. Trupurile lor au fost aruncate într-un râu, însă după un timp creştinii le-au găsit scoase de valuri la mal şi le-au îngropat cu cinstea cuvenită.
2. Tot în această zi, pomenim aflarea cinstitei Cruci şi a sfintelor piroane de către sfânta Elena, mama sfântului împărat Constantin cel Mare. La începutul domniei Sf. Constantin cel Mare (306-337), împreună cu Sf. Elena, mama sa credincioasă, au decis să reconstruiască oraşul Ierusalim. Şi-au făcut un plan de a înălţa o biserică pe locul patimilor şi învierii Domnului. Împărăteasa Elena a pornit spre Ierusalim cu o mare cantitate de aur. Sfântul Constantin i-a scris o scrisoare Patriarhului Macarie (313-323), prin care îi cerea să o ajute pe mama lui în toate modurile posibile ca să restaureze sfintele locuri creştine. După sosirea în Ierusalim, împărăteasa a început să dărâme toate templele păgâne. În căutarea ei după Crucea Dătătoare de Viaţă, împărăteasa a cercetat mai mulţi creştini şi evrei, fără să afle nimic pentru mai mult timp. În cele din urmă, un bătrân evreu numit Iuda i-a spus că crucea era îngropată în spatele templului lui Venus. Sfânta Elena a dat ordin să se demoleze templul şi să se facă săpaturi pe locul acela. În scurt timp au găsit Golgota şi Mormântul Domnului. Nu departe de acel loc au găsit trei cruci, o scândură cu inscripţia lui Pilat (Ioan 19:19) şi patru piroane care au străpuns corpul Domnului. Următorul pas era să determine care era crucea răstignirii Mântuitorului dintre cele trei. Patriarhul Macarie, văzând un mort care era dus la groapă, a cerut ca acel om să fie aşezat pe rând pe fiecare din cruci. Când corpul celui mort a fost aşezat pe Crucea Mântuitorului, acesta a înviat imediat. Văzând învierea celui mort, toţi au fost convinşi că au găsit Crucea Dătătoare de Viaţă. Cu mare bucurie, împărăteasa Elena şi Patriarhul Macarie au ridicat Crucea astfel încât să o vadă toţi cei de faţă.

LA BOGATA OLTEANĂ CU SUFLETUL PLIN DE BOGĂȚIE SPIRITUALĂ...

Nu se pot scrie cu multe cuvinte istoria unor concerte absolute. La Bogata Olteană așa a fost.
Mirific, unic și pe deasupra incredibil de frumos. De la colegul Marius Buta-fiu al satului până la  fiecare suflet al comunității, am simțit dragoste, ospitalitate și iubire. De aceea, astăzi, luni, când scriu aceste cuvinte pot să spun că am trăit o experiență unică.
De diminieață am fost la Sfânta Liturghie. Cu slujirea plină de evlavie a Părintelui Mihai Gavrilă, despre care Părintele Arsenie a profețit că va fi preot, cu ani buni înainte ca părintele să ajungă la teologie... O slujbă plină de har... Apoi concertul cu sala plină, fapt incredibil într-o comunitate cu doar 40 de familii active, dar la spectacol au venit și oameni din împrjurimi. 

Colegii au fost iarăși într-o unitate de acțiune deosebită. Grupul Balada cu forță lirică, din ce în ce mai frumos, de parcă ar cânta în cenaclu de ani buni, cu Romică în mare formă, cu Părintele Alexandru la fel de emoționant, cu Sorin Popa extraordinar de activ, cu Andreea stăpână pe voce și pe microfonul dăruirii și nu în ultimul rând că unicul Părinte Doru Gheaja strălucitor și plin de jertfă. S-a simțit că un Duhul Sfânt este între noi. Colegii sunt ca o familie regăsită după ani de doruri așteptate. Se privesc cu drag, se emoționează la fiecare revedere, sunt și ei și numai ei... Minunați...

După concertul de la Bogata am tras o concluzie mai personală, dar cred că la comun cu toți cei prezenți. Cenaclul are ceva sfânt și nu cred că sensibilitatea sa (artistică, duhovnicească sau morală) mai poate fi atinsă de orice alt fel de inițiativă culturală. Sunt multe feluri de a face misiune, dar oamenii aceștia, cenacliștii, așa cum sunt ei, de fapt niște oameni onești, au în sine un dar special. Se duc și fac fericiți oameni. iar acum , mai ales după Anul Nou, cenaclul pare mai relaxat, mai vesel, mai echilibrat în concerte, mai viu, mai dnamic, chiar maia rtisitic. Este ceea ce merita...

vineri, 2 martie 2018

DUMINICĂ VĂ AȘTEPTĂM LA BOGATA-RUPEA!

Imagini pentru pREOT mihai simen gavrilăBogata. Au trecut ceva ani, este adevărat că nu foarte mulți, de când am fost la Bogata. Țin minte că am avut un concert reușit, într-o sală măricică dar umplută cu mult suflet. Părintele Mihai Simen Gavrilă, un român plin de înflăcărare, a venit la concert în haine românești și mi-a cucerit definitiv inima. În formula de atunci a cenaclului era și Vasile Mardare, astfel că am pus accent pe cântecele naâionale. Nici nu se putea de fapt altfel. A rezultat un concert excelent, despre care s-a vorbit multă vreme prin împrejurimi. Păcat, mare păcat că ”vecinii” care ne făceau după spectacol complimente nu s-au ținut de cuvânt ca să aducă cenaclul în mai multe localități...
Vremea a trecut. Oamenii se mai schimbă, dar cenaclul merge mai departe. Astfel că la invitația părintelui și a colegului Marius Buta- de la Arhiepiscopia Sibiului- revenim duminică cu un nou concert. Și promitem o zi plină de iubire. Ne este dor de români și de ceea ce întâlnim noi prin satele patriei... Vă așteptăm la Bogata Olteană! Cu Dumnezeu înainte.
Părintele Cătălin 

NOI CONCERTE ALE CENACLULUI LUMINĂ LINĂ!

25 MARTIE  LA LOAMNEȘ Duminică 25 Martie 2018, va aveal loc un alt important spectacol al Cenaclului Lumină Lină în localitatea Loamneș...